Hjemmeeksamen, tittel på oppgaven "konflikthånndtering ved hjelp av kommunikasjon fra ledere". Inneholder også karakterbegrunnelse, hvorfor det ikke ble en A.

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning