Dette dokumentet er en sammensetning av tre ulike notater:
1. Sammendrag av boken Brønn, Peggy Simcic og Arnulf, Jan Ketil: Kommunikasjon for ledere og organisasjoner. Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke AS, 2014. Notatene er på ca. 26 sider.
2. Tilleggsnotater fra forelesningsfoiler, som jeg ikke følte ble dekket av notatene mine fra boken.
3. Notater av notatene mine på ca. 9 sider. Disse tar høyde for både notatene mine fra pensumboken, tilleggsnotatene fra foiler og

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 40 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning