Er du keen på å komme godt i gang med Forvaltningsrett II og blåse håret av Østenstad? Da er dette dokumentet for deg.

Dokumentet er et kombinert sammendrag og domsark som også kommer med mulige fremgangsmåter og formuleringer knyttet til de fleste praktiske problemstillingene. Dommene er også lagt opp i et system som gjør det lett å hente ut det vesentlige rettslige innholdet av dem og hvordan det overføres til et praktisk tilfelle. Det er dermed både egnet som en "felthåndbok"

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 46 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning