Dokumentet ble laget i forbindelse med eksamensforberedelser i Tingsrett (JUS124) ved UiB i 2020, og er skrevet som en sammenfatning av pensumlitteratur, forelesninger og sentrale problemstillinger. Sammenfatningen viser til relevante rettskilder, herunder oppdatert rettspraksis, og kan derfor fint brukes som oppslagsverk både når en arbeider med arbeidsgrupper, obligatorisk kursoppgave eller eksamensforberedelser.
I forbindelse med arbeidet har jeg gått igjennom "Tingsrett" av Falkanger

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 44 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning