"Besvarelsen representerer en meget god prestasjon! Du viser meget god vurderingsevne og selvstendighet i fremstillingen. Du forklarer langtidshukommelse på en grundig måte, og viser at du forstår de ulike begrepene og tydeliggjør dette med gode eksempler. Du har god formidlingsevne og formulerer deg klart, med et godt akademisk språk. Flott med grundig beskrivesle av eksperimentet fra Mantyla i 86"