Her er en forkortelse av boken "Resiliens - risiko og sunn utvikling". Her får man en kort og grundig oversikt over teorien, resiliens-studier, empiri og det en måtte trenge mot eksamen!

Forhåndsvisning

4 av totalt 25 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning