I dette notatet får du en gjennomgang av fagbegreper og sentrale utviklinger i barns språk og tilegnelse av språk, hvor det underveis pekes mot hvilke teorier disse støtter. Teorier av språk som forklares er Chomsky og den nativistiske tilnærmingen; behavioristiske læringsteorier fra Skinner og Bandura, og; et interaksjonistisk perspektiv av språkutvikling. Disse legges frem etter redegjørelsen for barns utvikling av språk, og det drøftes hvordan disse kan kombineres inn i det interaksjonistiske

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning