I dette dokumentet dekkes tilknytning, tilknytningsstiler og spedbarns-temperament. Det redegjøres for ulike teorier og fagbegreper knyttet til tilknytning, og hvordan dette kan henge sammen med temperament-stiler. Videre vurderes det også kritikk og støtte til disse perspektivene. Sentrale teoretikere som nevnes er Freud, Bowlby, Ainsworth og Rothbart.

Kunnskapen er avledet fra bøkene Kuther, T. L. (2019). Lifespan development: Lives in context (2nd ed.), og; Den krevende foreldrerollen

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 6 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning