Skoleeksamen i faget ISPED204 med karakter A. Inneholder redegjørelse for kvalitativ- og kvantitativ metodebruk, vitenskapsteori, observasjon og intervju, etikken rundt forskning og reliabilitet og validitet. Tar utgangspunkt i problemstilling relatert til spesialpedagogikk, men metodene er beskrevet generelt sett.

Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning