Beskrivelse

Ønsker gjerne notater og/eller gamle eksamensbesvarelser i kvantitativ metode og kvalitativ metode for helse- og sosialfagene. Helst masternivå på lærerstudiet (og lektor).

Legg igjen en kommentar